HİZMETLİ PERSONELE SEÇİM ÜCRETİ VERİLMELİDİR
Sayı    : GSK.2007.010/298                                              Ankara, 12.05.2007

Konu : Hizmetli Personel                 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                  


              23.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacaktır.

             Yapılacak seçimlerde sandık başkan ve üyelerine yaptıkları işe karşılık ücret verilmektedir. Ancak, seçimlerin genellikle okullarda yapılması, seçim öncesi ve sonrasında hizmetli personelin iş yükünü önemli oranda artırmaktadır.

            Bilhassa seçim sonrasında okullarda oluşan karışıklık ve düzensizliği yeniden eski haline getirmek hizmetli personele düşmektedir.

            Hal böyle iken, okullarımızda görevli hizmetlilere söz konusu ekstra çalışma için herhangi bir ücret ödenmemektedir.

            Okullarda oluşturulan sandık sayıları dikkate alınarak bütün seçimlerde hizmetli personel görevlendirilmesi ve ücret ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması hakkaniyet gereğidir.
             Gereğini arz ederiz   .


 İsmail KONCUK                                       Şuayip ÖZCAN
 Genel Sekreter                                           Genel Başkan