ADAYLIĞI EYLÜLDE KALKACAKLARIN ÖZÜR MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİDİR

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 49. Maddesinin 1/b maddesi uyarınca adaylığı kaldırılmayan öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları mümkün değildir. Aynı maddenin (ç) bendinde ise; aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmelerin, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacağı düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 15. Maddesinde ise; aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları hükme bağlanmıştır. Buna göre, 2014 yılının Eylül ayında öğretmenlik mesleğine atanan adayların adaylıkları ancak 2015 yılının Eylül ayında kaldırılabileceği için bu öğretmenlerimiz 2015 yılının yaz tatilinde yapılacak olan aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği işlemlerinde başvuruda bulunamayacaktır. 

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerine ilişkin başvuru tarihleri ve aday öğretmenlerin adaylık sürecinin tamamlanmasına ilişkin takvim belirlenirken bu durumun dikkate alınarak mağduriyetlerin önlenmesi hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız