RİZE’DE ZÜMRE TOPLANTILARINDA ELEŞTİRİ DE YASAKMIŞ!

Rize İli, Pazar İlçesinde öğretmenlik yapan, Türk Eğitim-Sen üyesi Yılmaz Yanmış’ın, İlçenin zümre toplantısında yapmış olduğu konuşmaları nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştır.

Sendikamızın üyesi, zümre toplantısındaki konuşmasında, öğretmenlerin sorunları okul başarısının arttırılmamasının nedenleri  ile eğitim sistemindeki aksaklıklardan  bahsetmiştir. Üyemizin açıklamalarında, herhangi bir hakaret, iftira vb. suç unsuru bulunmamasına rağmen, salt fikrini beyan etmiş olmasından dolayı hakkında soruşturma açılmış olması düşündürücü olduğu kadar MEB’in gittikçe daha baskıcı ve otoriter bir anlayışa götürüldüğünün, eleştirilere tahammül edilemeyen bir yapıya dönüştüğünü göstermesi bakımından da ibret vericidir. Bu tutum demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne de uygun olmayan bir tutumdur.  Üyemiz yaptığı açıklamada eleştiri hakkını kullanmış olmasına rağmen, Türk Eğitim-Sen üyesi olduğu için kendisine baskı uygulanmaya çalışılmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak, üyelerimize yapılan baskı ve haksızlıklara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üyelerimize yapılan baskı ve haksızlıklara karşı onların yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.


Üyemizin Zümre Toplantısındaki Konuşma Metni İçin Tıklayınız