YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMELERİNDE İPTALLER DEVAM EDİYOR…


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda esastan kararlar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Adana 1. İdare Mahkemesinden 8 iptal kararı, Ankara 1, 12 ve 15 idare Mahkemelerinden 3 iptal kararı Çorum İdare Mahkemesinden 3 iptal kararı, Aydın 2. İdare Mahkemesinden 23 iptal kararı, Elazığ 1 ve 2. İdare Mahkemesinden 13 iptal kararı ayrıca Bingöl Şubemiz üyesi adına  Elazığ 2. İdare Mahkemesinden 1 iptal kararı ve  Erzurum 1. İdare Mahkemesinden 1 iptal kararı verilmiştir.

Ankara 11.  ve 18.  İdare Mahkemesinden 2 yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İlgili yürütmeyi durdurma kararlarında   Mahkeme, Okul yöneticisinin değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemlere dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık görmemiş; “ Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin zincirleme şekilde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınz

Ankara 18. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (2)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (3)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (4)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (5)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (6)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (7)

Adana 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (8)

Ankara 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

Ankara 12. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

Ankara 15. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

Çorum İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1)

Çorum İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (2)

Çorum İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (3)

Aydın 2. İdare Mahkemesi Kararları İçin Tıklayınız (15)

Aydın 2. İdare Mahkemesi Kararları İçin Tıklayınız (8)

Elazığ 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1)

Elazığ 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (2)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (3)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (4)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (5)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (6)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (7)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (8)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (9)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (10)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (11)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (12)

Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (13)

Bingöl Üyemiz Adına Elazığ 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (14)

Erzurum 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1)