YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE ESASTAN KARARLARA DEVAM


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma ve esastan kararlar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Artvin Şubemiz üyesi adına  Rize İdare Mahkemesinden 1 iptal kararı, Kahramanmaraş İdare Mahkemesinden 1 iptal kararı ve  Trabzon İdare Mahkemesinden 48 iptal kararı geldi.  “…dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Manisa 1. İdare Mahkemesinden 8 yürütmeyi durdurma, Samsun 1 ve 2. İdare Mahkemesinden 9 yürütmeyi durdurma, Ayrıca Giresun Şubesi üyelerimiz adına Ordu İdare Mahkemesinden 4 yürütmeyi durdurma kararı  verilmiştir.  Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, hususu dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (17)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (18)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (19)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (20)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (21)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (22)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (23)

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (24) 

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (45)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (46)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (47)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (48)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (49)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (50)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (51)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (52)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (53)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Giresun Şubesi Üyemiz) (7)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Giresun Şubesi Üyemiz Adına) (8)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Giresun Şubesi Üyemiz Adına) (9)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Giresun Şubesi Üyemiz Adına) (10)

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Kararı

Rize İdare Mahkemesi Kararı (Artvin Şubesi Üyemiz Adına)

Trabzon İdare Mahkemesi Kararı ve  Kişilik Liste İçin Tıklayınız (48)