AŞÇILIK PROGRAMI MEZUNLARI DA `TEKNİKER` UNVANI KULLANABİLECEK

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 12.09.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda 2547 sayılı yasanın 43/b maddesi uyarınca ‘‘Aşçılık’’ programı mezunlarının ‘‘Tekniker’’ unvanı kullanabilecekleri yönündeki kararına karşın; bir kısım üniversitelerde görev yapan aşçıların teknik hizmetler sınıfında tekniker unvanıyla çalıştıkları ve bu sınıf ve unvanın getirdiği özlük ve mali haklardan yararlandıkları, bir kısım üniversitelerde ise aşçıların yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılmaya devam edildikleri yönündeki farklı uygulamaların bilgisinin sendikamıza ulaşması  neticesinde 26/12/2014 tarihinde Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’na Türk-Eğitim-Sen adına idari başvuruda bulunulmuş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 115 sayılı cevabi yazısın da   Aşçılık Programı mezunlarının ‘‘Tekniker’’unvanını kullanması ve bu unvanın getireceği özlük ve mali haklardan yararlanabileceği bildirilmiştir.

İlgili cevabı  yazı için tıklayınız