YÖNETİCİLİK GÖREVİ SONA ERENLERİN YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRILMALIDIR


Bilindiği üzere, müdürlük görev süresinin uzatılması için yapılan değerlendirmede 75 puanın altında puan verilen okul müdürlerinin yöneticilik görevi sona ermiştir. Bu kişilerin önceden kalan izinlerinin onlar tarafından yöneticilik görevleri sona ermeden kazanılmış olduğu da dikkate alınarak izin kullanmaları hususunda herhangi bir duraksamanın yaşanmaması gerekirken bazı illerde farklı uygulamaların yapıldığı ve kişilere izin kullandırılmadığını belirterek; söz konusu bu mağduriyetin önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından illere “izin kullanılmasının sağlanması” konusunda yazı gönderilmesi hususunda; Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız