SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK DE ASALETEN ÖĞRETMENLİK KABUL EDİLMELİ


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesi kapsamında ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci ve 23. Maddesi kapsamında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlendirme süreci başlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı ilgili maddelerinde yer alan görev sürelerinin hesaplanmasında söz konusu maddelerde geçen “asaleten” ibaresi farklı yorumlanarak sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin yönetmelikte aranılan süre hesabında değerlendirmeye alınmadığı konusunda sendikamıza gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığına bu konu ile ilgili olarak “asaleten” ibaresinden anlaşılması gereken yönetmelikte aranılan sürenin hesabında aday öğretmenlikte geçen sürenin değerlendirmeye alınmayacağı hususu olduğu ve bu durumun hukuka aykırılık teşkil ettiği konusunda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına  yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız