GÖREVDE YÜKSELMEDE BARAJ 60’A DÜŞÜRÜLSÜN

  

Bilindiği üzere şef, memur, hizmetli gibi görevde yükselmeye tabi kadrolara yönelik düzenlenen görevde yükselme sınavlarında başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekmektedir. Ancak, bu puanın yüksek olmasından dolayı sınava katılan çok sayıda aday barajın altında kalarak başarısız kabul edilmektedir. Ayrıca ilan edilen kadro ile 70 puan barajı birlikte değerlendirildiğinde sınav kazananların sayısının yetersiz olacağı da dikkate alınması gerekir. Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu hususta gerekli yasal değişikliklerin yapılarak 70 olan baraj puanının 60 puana düşürülmesi suretiyle mağduriyetlerin önlenmesini talep ettik.

 

İlgili Yazı için tıklayınız.