GÖREVDE YÜKSELME ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen, sözlü sınavla yapılan atamaları dava etmişti. Danıştay Beşinci Dairesinde açılan davada Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

a-   a- 1. Maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,” ibaresinin,

b-     b- 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin,

c-    c- 8. Maddesinin son fıkrasında yer alan “Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir” cümlesinin,

d- d-9.Maddesinin 12/B Maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Açtığımız davada Danıştay Beşinci Dairesince verilen 2013/8367 Esas Sayılı Karar dolayısıyla Başbakanlık söz konusu Yönetmelikte değişiklik yapmış ve söz konusu değişiklikler bugün (23.07.2014) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha önce sadece sözlü sınav puanına göre şube müdürü ataması yapılırken, yayınlanan yönetmeliğe göre atamalar yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıyla yapılabilecektir.

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız

İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklik için tıklayınız