50/d UYARINCA GÖREVE SON VERİLMESİNE YARGIDAN İPTAL

 

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2013/1158 E., 2014/509 K. Sayılı ve 07.04.2014 tarihli kararı ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca görevine son verilen Sendikamız üyesi Metin DAĞDEVİREN’in, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.02.2013 tarihli yazısı doğrultusunda tekrar göreve başlatılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.02.2013 tarih ve 2013.01.135 sayılı kararı ile yasanın öngördüğü süreyi tamamlayanlar veya Haziran ayında tamamlayacak olanlar için 2013 yılının sonuna kadar kadrolarıyla ilişiklerinin muhafazasına karar verildiği, buna göre davacının en geç 30.06.2013 tarihine kadar doktorasını tamamlaması için öngörülen süreden istifade ettirilmesinin hakkaniyet gereği olduğu, ilişiğinin de anılan karar gereği 2013 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili karar için tıklayınız