MEB REH. VE DENT. BŞK. İLE M.MÜFT. YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

 

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014  tarih ve 29009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, üyelerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusunda, bahsi geçen Yönetmeliğin; Amaç başlıklı 1/b maddesinin,  Başkanlığın oluşumu başlıklı 5/1 ve 5/2. Maddesinin, Başkanlığa atama başlıklı 7. Maddesinin, Sınav Komisyonu başlıklı 10/1. Maddesinin, Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar başlıklı 14/b maddesinde yer alan “otuz beş yaşını” ibaresinin, Yazılı Sınav başlıklı 16/2. Maddesinin, Sözlü Sınav başlıklı 17/2. Maddesinin, Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Göreve Başlama Başlıklı 22/3. Maddesindeki “yapılabilir” ibaresinin,  Bulundukları İlde Sekiz Yıl Süre ile Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri başlıklı 38/6. Maddesinde “eş durumu” özrüne yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin, Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 41/5. Maddesinin,  Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler başlıklı 43. Maddesindeki “hiçbir şekilde” ibaresinin, Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu başlıklı 44/1. Maddesinin, Grup sorumlusunun görevlendirilmesi başlıklı 51. Maddesinin, Müfettişlik Güvencesi başlıklı 65/1. Maddesinde “ahlaki” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında  iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık.

 

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız