PYBS İLE İLGİLİ TALEBİMİZE MEB CEVAP VERDİ

        

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına başvurabilmek için öğrenci ailesinin fert başına düşen yıllık net gelir miktarının 2014 yılı için 6.150,00 TL TL’yi geçmemesi koşulu öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanları  fiilen kullanılamaz hale getirdiğinden, Türk Eğitim Sen olarak yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için kılavuzda yeni bir düzenleme yapılarak, belirlenen ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın yeniden tespit edilmesi ve öğretmen çocuklarının da sınava başvurabilmesinin sağlanması için Bakanlığa teklifte bulunmuştuk. Bakanlık cevabi yazısında öğretmen çocuklarının gelir durumuna bakılmaksızın parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvurmaları için mevzuat değişikliği çalışmalarına başladığını tarafımıza bildirmiştir.

PYBS’DE BAŞVURU İÇİN BELİRLENEN GELİR RAKAMI YÜKSELTİLMELİDİR

 


İlgili cevabi yazı için tıklayınız