EĞİTİM UZMANI YAPILAN İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ İÇİN MEB’E BAŞVURDUK

 

14.04.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun birçok mağduriyete neden olmuştur. Türk Eğitim Sen olarak, hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığında adeta bir kıyım yaşanmasına neden olan söz konusu Kanunun sıkıntılı maddelerini her platformda gündeme getirerek gerekli adımları atmaktayız. Bu suretle mağduriyet yaşayan üyelerimize yasal destek vererek dava açmalarına da yardımcı olmaktayız. Ancak, bir yandan bu mücadele devam ederken; diğer yandan Bakanlık, Kanunu uygulamaya başlamıştır. Bu uygulama yeni mağduriyetleri de beraberinde getirmiştir.

Söz konusu Kanunun 25. Maddesi delaleti ile 652 sayılı KHK ya eklenen Geçici 10/3.Maddesi ile mevcut İl-İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları görevlerinden alınarak; yönetim basamağı olmayan ve özlük hakları itibariyle de daha alt kadro olan “Eğitim Uzmanı” kadrosuna atanmışlardır.

Görevden alınan İl-İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, eğitim uzmanlığı görevine getirilmiş ancak Eğitim Uzmanlarının görevlerinin neler olduğu belirlenmediği için bu kadroda bulunan kişilere herhangi bir görev verilmediği gibi çalışabilecekleri bir oda dahi tahsis edilmeyerek mağduriyetlerinin daha da artmasına neden olunmuştur.

Söz konusu mağduriyetin giderilebilmesi için görev belirleme ve çalışma yeri tahsis etme gibi işlemlerin bir an önce tamamlanması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız.