EĞİTİM ÇALIŞANLARI VE EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGELERİ

     

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut tarafından 09.04.2014 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle eğitim çalışanları ve eğitim sisteminin sorunlarıyla ilgili 5 adet soru önergesi vermiştir. Soru önergelerinde;

1)- 29 Mart’ta yapılan YGS’de öğrencilerin  matematik ve fen bilimlerindeki başarısızlığının açıklanması,

-Başarısızlığın önüne geçmek için alınan önlemler,

-Başarının artırılması adına yapılan çalışmalar,

-Başarısızlık istatistiklerinin sansürlenmesine ne zaman son verileceği,

2)-Akademisyenlerin maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağı,

-Maliye Bakanı Sayın Şimşek’in  yerel seçim öncesinde akademisyenlere vaat ettiği yüksek oranda zam ve performans sistemine göre bir iyileştirmenin ne zaman gerçekleştirileceği,

-Şeflerin ek göstergelerinin 3000’e, şube müdürü, fakülte ve yüksekokul sekreterlerinin 3600’e çıkarılmasının ne zaman gerçekleşeceği ve makam tazminatı ödenmesi konusunda çalışmaları bulunup bulunmadığı,

3)-Şube müdürlüğü atamalarında münhal bulunan tüm kadroların hangi sebeple ilan edilmediği ve atamalarda mağduriyetin yaşanmaması için münhal kadroların ilana çıkarılması hususunda çalışmaların olup olmadığı,

4)-29 Mart’ta  yapılan YGS’nin sorularının sadece %20’lik kısmı yayımlanmış olup anayasanın temel hak ve hürriyetleri ile bağdaşmayan bu tutuma ne zaman son verileceği, soruların açıklanarak öğrencilerin mağdur edilmemesi açısından bir talimatın olup olmayacağı,

5)-Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ders saatlerinin 40 dakikaya düşürülerek ders saatleri arasında teneffüs yapılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı ve aralıksız eğitim yapılması sebebiyle  ek ders ücreti ödenmesi konusunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı,

 

Soru Önergesi İçin Tıklayınız (1)

Soru Önergesi İçin Tıklayınız (2)

Soru Önergesi İçin Tıklayınız (3)

Soru Önergesi İçin Tıklayınız (4)

Soru Önergesi İçin Tıklayınız (5)