MEB’DEN USULSÜZ İŞLEME ZAMANAŞIMI CEVABI

        

Türk Eğitim-Sen olarak Kayseri İli Talas İlçesi Ardıç Köyünde ihtiyaç olmamasına rağmen 2006 yılında 7 (yedi) öğrencinin devam ettiği bir okul varken  335.120,00 TL. masrafla dört derslikli bir okul yaptırılmıştır. Zaten öğrencisi az olan okul 2008 yılında da öğrenci olmadığından kapatılmıştır. Türk Eğitim Sen olarak 19.08.2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına Devlet kaynaklarının boşa harcanmasına ve kamu zararına sebebiyet veren ilgililer hakkında idari soruşturma açılarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istemiştik. Aradan 8 ay geçtikten sonra 19.08.2013 tarihinde yazdığımız yazıya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan  cevap geldi. Bakanlığın cevabi yazısında “Tespit edilen fiilin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında ceza verme yönünden zamanaşımına uğradığı ve herhangi bir işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığı” hususu tarafımıza bildirilmiştir.

Devletin parası ile, toplanan vergilerle, plansız, programsız yapılan harcamalara bu okul yapımı bir örnektir. Kamu zararına sebebiyet verenlerle ilgili bir işlem yapılmaması da ayrıca düşündürücüdür.

İlgili yazımız için tıklayınız

İlgili cevabi yazı için tıklayınız