YGS SORU VE CEVAPLARININ YAYINLANMASI İSTEĞİMİZ ÖSYM’CE REDDEDİLDİ


Türk Eğitim-Sen olarak, Anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama hürriyeti, hukuk devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesine istinaden Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı soru ve cevaplarının kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin olarak, ÖSYM’ye talep yazısı yazmış ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talebinde bulunmuştuk.

ÖSYM tarafından verilen cevap yazısında, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığı ancak dileyen adayların ÖSYM’ye başvuruları halinde kendilerine ait soru kitapçıkları, cevap kağıtları ile cevap anahtarlarını inceleme imkanı tanındığı bildirilmiştir.

Söz konusu uygulamayı ve tarafımıza iletilen yazıyı Anayasamızda yer alan hak arama hürriyeti, hukuk devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesine aykırı buluyoruz. Tüm bu nedenlerle, Türk Eğitim SEN olarak konuyla ilgili gerekli yasal başvurular yapılacaktır.

 

YGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMALIDIR

ÖSYM’nin talep yazımıza cevabi yazısı  için tıklayınız.

ÖSYM’nin yaptığımız bilgi edinme başvurusuna cevabi yazısı  için tıklayınız.