DERECE YÜKSELMESİ MAĞDURU MEMUR VE ŞEF. İÇİN ÖZEL HİZM. TAZMİNATI VERİLMELİDİR

 

DERECE YÜKSELMESİ YAPAMAMIŞ OLAN MEMUR VE ŞEFLER İÇİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VERİLMELİDİR

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memur ve şefler için; 1. ve 2. dereceler dikkate alınmadığından özel hizmet tazminatları düzenlenmemiştir.

Anayasanın “eşitlik ilkesi” ve Hukuk Devleti olmanın gereği olan “hakkaniyet anlayışı” sebebiyle Özel hizmet tazminatı cetvelinin yeniden düzenlenmesi ve gerekli düzenlemenin yapılması suretiyle; özel hizmet tazminatı cetvelinde yer almayan derecelerin(1. ve 2. Derece şef ve memur) cetvele eklenerek memurlar ek gösterge uygulamasında olduğu gibi özel hizmet tazminatlarından da derecelerine göre faydalandırılarak, söz konusu memur ve şeflerin tazminat almasının sağlanması ve dereceleri düşük göründüğü için tazminat oranları düşük belirlenen memur ve şeflerin de tazminatının artırılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Başbakanlığa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı talepte bulunduk.

Başbakanlık Makamına yazdığımız yazı için tıklayınız

TBMM Başkanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız