YÖNETİCİ ATAMALARINDA SÖZLÜ SINAVA YARGI TOKADI

 

Sivas İdare Mahkemesinin 2013/1606 E. Sayılı ve 19.12.2013 tarihli kararı ile sendikamız üyesi Şemsettin SUNGUR’un Sivas İlinde katıldığı münhal okul müdürlüğü ataması için yapılan 03.09.2013 tarihli mülakat sınavından düşük puan alınmasına ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Kararın gerekçesinde, davacının yazılı sınavdan 87,879 puan alarak başarılı olduğu, mülakatta ise kendisine 53,0156 puan verilmek suretiyle başarısız sayıldığı, yapılan mülakatta başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının oluşturulmasının idarenin görevi olduğu, hukuk devleti ilkesinin yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak, imkânsız kılacak ya da güçleştirecek şekilde idari işlem tesis edilmesine izin vermediği, somut olayda sınav komisyonu tarafından düzenlenen rapor ve tutanakların objektif değerlendirme yapmaya imkan sunacak nitelikte olmadığı, mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve davacının yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması gerekirken bunların yapılmaması sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Türk Eğitim-Sen olarak 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; “Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme” başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresinin, 8/3, 8/4, 8/6 maddelerinin ve “Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri” başlıklı 11/4. Maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız dava Danıştay’da görüşülmektedir. 

Türk Eğitim-Sen olarak bugüne kadar her platformda sözlü sınavın sakıncalarını dile getirerek, Bakanlığı bu konuda defalarca uyarmış bulunmaktayız. Sözlü sınav uygulaması, objektiflik denetiminin yapılması neredeyse imkânsız olduğu için kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olup, uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getirmektedir. Suistimale son derece açık olan bu uygulama sebebiyle kamu personeli arasında eşitlik ilkesi zedelenmekte ve idareye olan güven sarsılmaktadır. Geçmişte de bunun örnekleri yaşanmıştır.

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve çok sayıda yargı kararında da, sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim, mülakat uygulamasında takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanıldığı, sendikal ayrımcılık yapıldığı somut olarak gözlenmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözlü sınav uygulamasının karşısında duracak ve bu uygulamanın yarattığı her türlü haksızlığı bertaraf etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız

   

 

 

TORPİLLİ MÜDÜR ATAMALARI PROTESTOMUZDA GERGİNLİK

 

 

MÜLAKAT HAKSIZLIKLARI TBMM GÜNDEMİNDE

 

 

İLLER,MÜLAKAT PUANLARINI NEDEN KAMUOYUNDAN GİZLİYOR?

 

 

AMAÇ, EĞİTİM-BİR-SEN ÜYELERİNİN ÖNÜNÜ KESMEKMİŞ !

  

 

 

MEB, NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU?


 

MÜLAKATTA HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR NE YAPMALIDIR? 

 

 

SENDİKAMIZ, YANDAŞ OKUL MÜDÜRÜ ATAMALARINI MEB ÖNÜNDE PROTESTO EDECEK.

 

 

İSTANBUL'DA KOMİSYONU YUSUF TEKİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

 

 

GENEL BAŞKAN: ZİLLER SORUNLARLA ÇALACAK

 

 

EĞİTİM KONULARI ÜZERİNDE RÖPORTAJ

 

 

BÖYLE “YÖNETİCİ ATAMA” OLMAZ !...

 

 

YANDAŞA ÖNCELİK SINAVLARINI PROTESTO EDİYORUZ.

 

 

O KOLTUKTA BİR DAKİKA DAHİ OTURMA

 

 

YÖNETİCİ ATAMA ‘DA YENİ YÖNETMELİĞİ BEKLERKEN…

 

 

MÜLAKATI KİRLETENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

 

 

DENİZLİ’DEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE TEPKİ

 

 

YÖNETİCİ ATAMADA HAKSIZLIKLARI SİNEYE ÇEKMEYECEĞİZ

 

 

MÜLAKATA ÇAĞIRILANLARDAN EK-1 İSTENMESİ YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR.

 

 

TÜRK EĞİTİM-SEN YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTI.

 

 

 

GENEL BAŞKAN KAMUDANHABER'E RÖPORTAJ VERDİ

 

 

YÖNETMELİK VE MEB'İN BECERİSİ

 

 

YUSUF TEKİN VE BEKLENTİLER

 

 

TEPKİMİZ ÜZERİNE UCUBE YÖNETMELİĞİN PİLOT UYGULAMASI(!) GERİ ÇEKİLDİ

 

 

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ

 

 

SAYIN AVCI, YÖNETİCİ ATAMADAN NE HABER?


 

UCUBE YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİ PROTESTO ETTİK


 

ACEMİCE HAZIRLANMIŞ BİR YÖNETMELİK YAYINLANDI!!!


 

YÖNETİCİ ATAMALARI YAZILI SINAV SONUÇLARINA GÖRE YAPILMALIDIR


 

NABİ AVCI'YA SUNDUĞUMUZ RAPOR


 

GENEL BAŞKAN 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK YARI YILINI DEĞERLENDİRDİ


MEB’DEN YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ TOPLANTI...