OKUL MÜDÜRLERİNE YENİDEN ATAMA HAKKI VERİLMELİDİR

 

 

Bilindiği üzere, Bakanlık tarafından 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, eğitim kurumlarında daha önce yönetici olarak görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilik görevinden ayrılmış olanların yeniden yöneticilik görevine atanmalarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerimizde;  yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanların görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçtikten sonra ayrıldıkları yöneticilik görevine yeniden atanmak üzere başvurabilmelerini talep etmiştik. Ayrıca, Yönetmelik’te yeniden atamanın yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açtığımız dava ise Danıştay’da devam etmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa konuya ilişkin tekrar yazı göndererek, yargı kararı beklenmeksizin, hukuka aykırılığı açıkça ortada olan ve eğitim çalışanlarının telafisi güç ya da imkansız zararlara maruz kalmasına sebebiyet veren eksik düzenlemeden dolayı, 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, yeniden atamanın yönetmeliğe dahil edilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)