SINAVSIZ ATANAN KYK YURT MÜDÜRLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİK

 

 

Bilindiği üzere, Türk Eğitim- Sen olarak değişiklikte geçen “yurt müdürü” kadrolarına yapılacak atamaların 27.3.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılması işlemine karşı açılan davada Danıştay 5. Dairesince 2012/3136 E sayılı yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. YURT-KUR’a gönderdiğimiz 22.12.2012 tarih ve 3130 sayılı yazımızda, yargı kararı gereği, varsa sınavsız yapılan tüm yurt müdürü atamalarının iptalini talep etmiştik. Ancak, yargı kararının gereği halen yerine getirilmemiş olup, sınavsız atanan yurt müdürleri görevlerine devam etmektedir.

 Türk Eğitim-Sen olarak YURT-KUR’a tekrar yazı göndererek, sınavsız atanan yurt müdürlerinin yargı kararına rağmen görevde kalmalarının gerekçelerinin tarafımıza bildirilmesini, Danıştay kararı gereğinin yerine getirilerek sınavsız atanan yurt müdürlerinin atamalarının derhal iptal edilmesini, aksi takdirde ilgililer hakkında yargı kararını uygulamamaktan dolayı yasal işlem başlatılacağını bildirdik.

 

  

İlgili yazımız için tıklayınız