ANAYASA MAHKEMESİ SENDİKAL BİR KISITLAMAYI DAHA SONLANDIRDI.


09.10.2012 tarihinden kurularak hukuk mücadelesi başlatan Emniyet Sen; aleyhine açılan davada, mahkeme 4688 sayılı yasanın 15/j maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak, 4688 sayılı yasanın 15/j maddesi iptal istemi ile Anayasa Mahkemesine göndermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin, 29.01.2014 tarihinde yaptığı inceleme neticesinde 4688 Sayılı Kanun’un 15.maddesi’nin j bendinde yer alan “ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. Söz konusu karar, Türkiye’nin sendikacılık tarihinin önemli  dönüm noktalarından biridir.

Bu kararla Emniyet çalışanların sendikasının olamayacağına ilişkin uzun yıllardır var olan tabu yıkılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararı neticesinde dört ana hizmet sınıfından oluşan emniyet çalışanlarının bir kısmına sendika yolu açılmıştır. Emniyet çalışanlarından “genel idari hizmetler sınıfına tabi personel, teknik hizmetler sınıfına tabi personel ve yardımcı hizmetler sınıfına tabi personel” sendikalı olma hakkı elde etmiştir. Bu karar özlük haklarının mücadelesini veren ve hakka inanan herkes için umut vericidir. Emniyet-Sen yetkilileri  “Emniyet hizmetleri sınıfına tabi personel için de sendika hakkını almak için hukuki girişimlerine devam edeceklerini” belirtmektedir. Bu karar, hak arama mücadelesi veren herkese hayırlı, uğurlu olsun.