SML MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ALACAK

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 152. maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca ilave eğitim-öğretim tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın, V sayılı cetvelinde ise sağlık meslek liseleri, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları kapsamına alınmıştır. Ancak bu Karar’a ekli III sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin A. “Eğitim-Öğretim Tazminatı” bölümünün II. Sırasında Sağlık/Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde görevli öğretmenlerin branşlarının yer almaması sebebiyle, bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerimiz ilave-eğitim öğretim tazminatından yararlanamadığı için mağdur olmaktaydı.

Türk Eğitim-Sen olarak Başbakanlığa bir çok kez yazı göndererek, bu konuda gerekli yasal değişikliklerin bir an önce yapılarak Sağlık/Anadolu Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi öğretmenlerinin de söz konusu ödemeden yararlandırılmasını talep etmiştik. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanına sorulmak üzere hazırladığımız soru önergesinde, Bakan’a bu mağduriyetten haberlerinin olup olmadığını, konuya ilişkin yapılmış ya da yapmayı planladıkları bir çalışma bulunup bulunmadığını sordurmuştuk.

Türk Eğitim-Sen olarak bu hususta verdiğimiz mücadele sonuç vermiştir. 16.01.2014 tarih ve 28884 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu değişiklikle; taleplerimiz doğrultusunda Sağlık/Anadolu Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi öğretmenlerinin branşlarına söz konusu düzenlemede yer verilerek, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanmaları sağlanmıştır.

 

 

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız

 

 

SML MESLEK DERS ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞT. ÖĞT. TAZMİNATI VERİLMELİDİR

 

 

 

SML ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI VERİLMELİ...

 

 

TÜM SAĞLIK MESLEK LİSESİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNAT ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇTIK

 

 

SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE İLAVE TAZMİNAT

 

 

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE İLAVE TAZMİNAT