MEB’DEN GÖREVDE YÜKSELME YÖN. UYGULAMA ESASLARI

 


Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge ile Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin 12/10/2013 tarihli yönetmelikle yeniden düzenlenmesine bağlı olarak yetki devri güncellemesi yapılması hususunda düzenleme yapmıştır.

Söz konusu genelgede; Sağlık ve eş durumu mazeretleri ile olağanüstü hallere bağlı yer değiştirme işlemlerinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın Bakanlıkça değerlendirileceği, sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle yer değişikliği yapılan personelin bu durumunun devam ettiğini her yılın Mayıs ayında belgelendirmesi gerektiği hususlarına değinilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme işlemlerinin keyfiyetten uzak ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşmesi için takipçisi olacağız.

İlgili yazı için tıklayınız.