SORUŞTURMA NEDENİYLE GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNE YARGIDAN İPTAL

 

Denizli İdare Mahkemesi, Türk Eğitim-Sen üyesi Mehmet Fatih ÖZAY’ın soruşturma nedeniyle Denizli İli Çivril İlçesinden, Kale İlçesine yapılan atama işlemini iptal etmiştir.

Denizli İdare Mahkemesi verdiği kararda; Mehmet Fatih ÖZAY’ın soruşturma süresince görevine devam etmesi noktasında sakınca oluşturacak düzeyde yıpranmadığı ve davranışlarıyla görev yaptığı kurumu olumsuz yönde etkilemediği kanaatine vararak, idari işlemin iptalini hükme bağlamıştır.

 

İlgili karar için tıklayınız