MEB UZMANLIK KONUSUNDA NE YAPMALIDIR?


Uzman/Baş öğretmenlik konusunda yaşanılan karmaşanın birinci derecede müsebbibi olan Milli Eğitim Bakanlığının uzmanlık konusunda yaşanan karmaşayı çözmek adına hiçbir çalışmada bulunmaması ancak açılan davaları sonuna kadar takip etme ve Bakanlık  lehine hükmedilen vekalet ücretlerini alma konusunda ortaya koyduğu gayreti yaşanılan karmaşayı gidermek için göstermemesi  söz konusudur.  Yargı kararı ile elde edilen uzman/baş öğretmenlik unvanı sebebi ile alınan maddi kazanımların, Danıştay kararları, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görüşlerinden de anlaşıldığı üzere hukuken alınması mümkün olmadığı halde bazı illerde öğretmenlerden istenildiği, bazı illerde ise sadece bu unvanların geri alındığı ve bu şekilde farklı uygulamalar yapıldığı konusunda şikayetler Genel Merkezimize ulaşmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca , yılda bir kez yapılması yasal zorunluluk olan sınavın yapılmamış olması, Anayasa Mahkemesinin kararının süresi içerisinde uygulanmayarak, yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle yıllardır yükselmek ve görevlerinde uzmanlaşmak isteyen bakanlık çalışanlarının hakları gasp edilmiş ve dolayısı ile maddi kazanımları engellenmiştir.

       Gelinen noktada bu mağduriyete bir an önce son verilmesi gerekmektedir.  Bu konuda öncelikle uygulamada birlik sağlanması, yargı kararı ile bu hakkı elde etmiş kişilerden uzman/baş öğretmenlik unvanı sebebi ile almaya hak kazandığı maddi kazanımlarının geriye dönük iadelerinin istenilmemesi ve acilen karmaşanın sona erdirilmesi ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığınca  oluşacak görüşün tüm illere gönderilmesi hususunda  Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk. 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)