HÜLLE YOLUYLA ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK

 

 

Sendikamıza, Milli Eğitim Bakanlığınca “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde idareye tanınan takdir yetkisinin kişiye özel uygulamalar için kötüye kullanıldığı, önce sınav şartı aranmayan ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il millî eğitim müdürü kadrolarına takdir yetkisine bağlı olarak atamaların yapıldığı, çok kısa bir süre sonra yönetmeliğin 22. Maddesi kapsamında sınav şartı aranılan şube müdürlüğü kadrolarına geçişlerin gerçekleştiği ve böylelikle şube müdürlüğü için aranılan sınav şartının bertaraf edildiği yönünde şikayetler ulaşmaktadır.

        Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıda, ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il millî eğitim müdürü kadrolarına Bakanlık tarafından atanarak, daha sonra şube müdürü olarak atanan kişilerin atamalarının derhal iptal edilmesini, bu durumda olan kişilerin sayısı ve isimlerinin Sendikamıza bildirilmesini talep ettik.

 

Hülle Yoluyla Şube Müdürlüğüne  Atananların  iptalini talep eden yazımız için tıklayınız (word  pdf)

 

 

Hülle Yoluyla Şube Müdürlüğüne atananlar ile ilgili Bilgi Edinme Konulu yazımız için tıklayınız (word  pdf)