TAŞRA YÖNETİCİ ROTASYONU İPTAL


 

MEB aşağıda ifade ettiğimiz Yönetmelik değişikliğini yaparak, taşra yöneticileri rotasyonunu iptal etti. Yaklaşan seçim sürecinin göz önüne alınarak, taşra yöneticileri rotasyonunun, bu yılla sınırlı kalmak şartıyla, şimdilik iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Anlamsız ve çok ciddi mağduriyetler yaratacak bir yönetmelikle, yapılması düşünülen rotasyona karşı, Türk Eğitim Sen dava açmış, bu yönetmelikle yapılacak rotasyon uygulamasının telafisi güç haksızlıklar yaratacağını söylemişti. Yönetmeliğin pek çok maddesinin yargı tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz.

Taşra yöneticileri rotasyonunu iptal eden MEB’in, okul yöneticilerine yapılacak rotasyonda nasıl bir yol takip edeceğini yakından takip edeceğiz. Bilindiği üzere, eski yönetmelikle 8 yılda 1 yapılması öngörülen, okul yöneticileri rotasyonu, anlaşılmaz bir şeklide 6 yılda 1’e düşürülmüştür.

Türk Eğitim Sen, MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinin de bir çok maddesine dava açma hazırlığını tamamlamış, öğretmenlerimiz ve teşkilatlarımızın talepleri doğrultusunda dava dilekçesi hazırlanmıştır.

İşte değiştirilen yönetmelik maddesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî  Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ