MEB’DEN TELEFONLU ATAMA (!) DÖNEMİ...

Sendikamıza ulaşan gayri resmi bilgilere göre eş durumu özründen yer değiştirme talebinde bulunup ta eşinin yanına yer değiştiremeyen öğretmenlerden bir kısmının telefonlarla aranarak eşinin bulunduğu yerleşim biriminde “geçici memurluk” görevi teklif edildiği öğrenilmiştir. Eş durumu özrü bulunduğu halde MEB "il emrini" kaldırması dolayısıyla eşinden ve çocuklarından ayrılan eğitim çalışanlarını önce çaresizliğe sonra da kendi bulduğu formüllere mahkum etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında duyurulmayan ve duyuru metnini sadece Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasında bulabildiğimiz böyle bir uygulamanın MEB tarafından sanki eğitim çalışanlarına bir lütuf gibi sunulması ve onların meslekleri ile aileleri arasında bir tercihe zorlanması kabul edilemez. Üstelik uygulamanın diğer atama ve yer değiştirmelerde olduğu gibi MEB'in resmi sayfalarından değil de el altından ve telefonlar edilerek yapılıyor olması da asla kabul edilemez.

Eş özrü nedeniyle tayin talebinde bulunup ta henüz tayini çıkmamış yaklaşık 1500 kişinin tamamına istekleri doğrultusunda yer değiştirme hakkı verilmesi gerekirken MEB'in bunu sadece bir kısım çalışanlara telefonla teklif etmesini ve akşam saat 18.00'e kadar tamamlamalarını istemesini anlamak gerçekten zordur. MEB bu uygulama ile kendi mağdur ettiği eğitim çalışanlarına sanki lütufta bulunmaktadır.

Son zamanlarda MEB’in yapmayı alışkanlık hale getirdiği garip uygulamalara böylece bir yenisi daha eklenmiştir. Demokratik ülkelerde bu tür uygulamaların böyle telefonlarla değil, şeffaf ve açık bir şekilde yapılması gerektiğini MEB yetkililerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak kırk katır mı kırk satır mı tercihine zorlanarak mağdur olan eğitim çalışanlarının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.

 

MUŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI VE DUYURUSU

13-17 AĞUSTOS 2012 TARİHLERİ ARASINRDA ÖZÜR GRUBUNDAN BAŞVURUDA BULUNUP ATAMASI YAPILMAYAN EKLİ LİSTEDE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZILI ÖĞRETMENLERİN EŞİNİN ÖZRÜNÜN BULUNDUĞU İL, İLÇE EMRİNE MEMUR OLARAK DÖNEM SONUNA KADAR ATANIP ATANMAYACAKLARINA VE MEMUR OLARAK ATANMAK İSTEMEDİKLERİ BUNDAN SONRA ÖZÜR DURUMLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAYACAĞI KONUSUNDA ÖĞRETMENLER BİLGİLENDİRİLEREK DİLEKÇE İLE BİRLİKTE NÜFUS CÜZDANI SURETİNİN 11/10/2012 TARİHİ İTİBARİYLE SAAT 18:00 KADAR E-MAİL YOLUYLA ACELE OLARAK pgm_atama_yerdeg19@meb.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.