YURTKUR’DA KİK TOPLANTISI SONUÇLANDI

2012 Nisan dönemi  KİK toplantısının gündemi 03.04.2012 tarihinde belirlenmiş ve ele alınacak konular tespit edilmişti. KİK Toplantısına  Sendikamız adına İzmir 4 No’lu Şube’den Ferdin KURBAN , Adana 3 No’lu Şubeden Ata EMİROĞLU ve Ankara 2 No’lu Şube’den Bekir BAYRAKTAR katıldılar. Toplantı süresince Kurum çalışanlarının istek ve beklentilerini gündeme taşıyan temsilcilerimiz tarafından, idare tarafıyla mutabık kaldıkları hususları KİK raporu olarak 25.04.2012 tarihinde imza altına alındı.

Kurum İdari Kurulu toplantısında gündeme gelen maddeler şöyle:

-Kurumumuzda aynı işi yapan memur ile V.H.K.İ. veya Bilgisayar İşletmeni kadrosu arasındaki farklılığın giderilmesi için isteyenlerin kadrolarının V.H.K.İ. veya Bilgisayar İşletmeni olarak değiştirilmesi için çalışma yapılması.

- Kurum hizmet birimlerinde görev yapan personelin fiziki imkanlar ölçüsünde misafirleri ile görüşebileceği uygun yerlerin tahsis edilmesi.

-Yurt müdürlüklerinde yaz aylarında kantin lokanta hizmetinin verilmediği ve bölge müdürlüklerinde yemek çıkmadığı günler için personele aralıksız yemek yardımının verilmesi hususunda aksaklıkların giderilmesi.

- Bölge ve Yurt Müdürlüklerimiz bünyesinde iş yapamaz duruma gelmiş eski bilgisayarların yenilenmesi ve eksik bilgisayar ihtiyaçlarının tamamlanması için çalışma yapılması.

- Kurumumuzda sıra tahsisli olan lojman sayılarının artırılması ve lojmanların boş bırakılmaması hususunda gerekli çalışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi.

- Bekçi kadrosunda olup da başka görevlerde çalışan personelin giyim yardımlarının çalıştıkları kadroya göre verilmesi.