TEDAVİ YOLLUKLARININ ARTTIRILMASI TALEBİMİZE SGK’DAN CEVAP

Türk Eğitim-Sen olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, eğitim çalışanlarının tedavi amacıyla il dışına çıkışlarında kendilerine ödenen yol harcırahlarının piyasa koşullarının çok altında ve gerçekçi olmayan miktarlarda hesaplanarak ödendiğini, mağduriyetlerin giderilmesi için tedavi yolluklarının ödenmesinde esas alınan ve Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerince belirlenen ücretlerin günümüz piyasa koşullarına göre yeniden düzenlenmesini talep etmiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının cevabi yazısında, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlendiği, belirlenen tutarların 25 Aralık 2011 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 15.12.2010 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile uygulamaya konulduğu, mevcut uygulamaların halen devam ettiği, yeni bir düzenleme yapıldığı takdirde değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak ayrıca Kurum’un web sayfasında duyurulduğu belirtilmiştir.

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız