SADECE MÜLAKATLA YURTDIŞI GÖREVLENDİRMEYE DAVA AÇTIK

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim ve öğretimini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışında öğretmen görevlendirmeleri yapılmaktadır.

27/09/2011 tarihinde yayınlanan 2011 yılı Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca konuşulan Avrupa ülkeleri ile Afganistan’da) görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat kılavuzu yayımlanmıştır. Yayımlanan kılavuza göre bakanlık tarafından bu ülkelere görevlendirilecek öğretmen seçiminde yazılı sınav yapılmadan sadece mülakat usulü ile öğretmen seçimi yapılacaktır. Anılan kılavuzun temsil yeteneği mülakatı başlıklı 2. bölümünün ve 1.2. başvuru ve görevlendirme şartları başlıklı “l” bendinde yer alan“sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız