DEPREMZEDE EĞİTİMCİLERE YER DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK SAĞLANMALIDIR

        Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler başlıklı 39. maddesinde “ (1) Genel hayatı etkileyen;  deprem, sel,  yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” Hükmünü içermektedir.

 

Deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanları yönetmeliğin bu hükmüne göre istemeleri halinde genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında yer değişikliği isteyebileceklerdir. Ancak; anılan yönetmelik hükmüne göre bu kişilerin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınmasında bir çok zorluklarla karşılaşılmakta, bu nedenle deprem mağduru olduğu halde pek çok öğretmen bu madde hükmünden yararlanamamaktadır.

 

Türk Eğitim Sen olarak deprem nedeniyle yakınlarını kaybetmiş, evi ve eşyaları büyük zararlar görmüş, depremin yarattığı psikolojik travma nedeniyle olumsuz etkilenmiş eğitim çalışanlarına yukarıdaki hükümden faydalanmaları için kolaylık sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu durumdaki eğitim çalışanlarına gereken kolaylıkların sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)