SÖZLEŞMELİYKEN GEÇEN SÜRELER ADAYLIĞA SAYILACAK (Yargı Kararı)

         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken aynı yasanın 4/A maddesi uyarınca kadrolu olarak atanan bir öğretmen, 4-B statüsünde çalıştığı süreler içinde kadrolu öğretmenler gibi temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulduğu, bu nedenle kadroya geçtikten sonra bu eğitimlerden muaf tutulması ve kazandığı haklarının özlük bilgilerine yansıtılarak asaletinin onaylanmasına yönelik talepte bulunmuş ve talebi bu Milli Eğitim Bakanlığınca reddedilmiştir. Reddin üzerine konu yargıya taşınmış ve Mardin İdare Mahkemesinin 2011/1267E sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.

         Mardin İdare Mahkemesi davacı öğretmenin her ne kadar 4-B kapsamında sözleşmelide olsa kadroya geçtiğinde yürüttüğü görevi önceki kamu görevinin devamı saymıştır. Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenin sözleşmeli statüde çalıştığı süreyi adaylık eğitimi süresinden saymaması ve bu nedenle öğretmenin özür grubu atamalarından faydalandırılmaması işlemini hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurma kararı almıştır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

 

 

İlgili yargı kararı için tıklayınız.