OKUL MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA İLE İLGİLİ RAPORUMUZU MEB’E İLETTİK

           Milli Eğitim Bakanlığının 2011/40 sayılı Genelgesi’nde, öğrenci kayıt-kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyeceği belirtilmiş; ayrıca valiliklere talimat gönderilerek, illerde bulunan il eğitim denetmenlerine, her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarında 2011–2012 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken para alınıp alınmadığı hususunun okul aile birlikleri hesapları ile birlikte 30.09.2011 tarihine kadar incelenmesi ve Genelge’ye uymayan okul müdürleri hakkında soruşturma açılması ve soruşturma raporlarının bir örneğinin Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilmesi yönünde talimat verilmiştir.

         Bir yandan bağış alan okul müdürleri hakkında soruşturma açılacağını belirten Bakanlık, diğer yandan okulun eğitim-öğretime açılmasından önce her türlü bakım, onarım vb ihtiyaçlarının giderilerek okulun eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi için okul müdürlerine her eğitim-öğretim yılı başında talimatlar göndermektedir. Ancak, okulların eğitim-öğretime uygun hale gelmesi için yapılması gereken rutin veya öngörülemeyen masrafların nereden karşılanacağı, bu konuda okullara ödenek ayrılıp ayrılmayacağı hakkında sessiz kalmayı tercih etmektedir.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak, yaşanan sıkıntıları   masaya yatırmak ve önerileri gündeme getirmek amacıyla 08 Ekim 2011 tarihinde Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve Ankara’daki okul müdürü meslektaşlarımızın katılımıyla Ankara İçkale Otel’de bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda üyelerimizin yanı sıra, diğer sendikalara üye olan ya da sendikalı olmayan okul müdürleri de söz alarak sıkıntılarını dile getirmişler, değişik statüdeki okul müdürlerinden oluşturulan komisyon ise kürsüden dile getirilen görüş ve önerileri tutanak altına alarak Merkez Yönetim Kuruluna takdim etmiştir. Bu komisyon, Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkezimizde tekrar bir araya gelerek ortak bir rapor hazırlanmış ve rapor Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur.

         Türk Eğitim-Sen olarak, okul müdürlerinden meydana gelen komisyon ile birlikte hazırlayarak Bakanlığa takdim ettiğimiz bu raporda, okullarımızın tüm ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden her öğrenci için 100 TL ödenek ayrılmasıyla giderilebileceğini belirterek, hem öğrenci başına ödenek ayrılmaması, hem de velilerden bağış kabul edilmemesi halinde, 2012–2013 yılında okullarımızda nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalacağı hususunda Bakanlığı düşünmeye davet ettik. Raporun sonuç kısmında ise, 2011/40 sayılı Genelgenin ve bu Genelge doğrultusunda valiliklere gönderilen talimatların geri alınması, hakkında bu sebeple soruşturma açılan okul müdürü var ise bu soruşturmaların sona erdirilmesi hususunda talepte bulunarak; Ankara’nın merkez ilçeleri Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle’den gecekondu bölgesinden 3 okul, merkezi bölgelerden 3 okul seçilerek, bu okulların personel, temizlik, kırtasiye, bakım, onarım vb harcamaları için Bakanlık tarafından ne gibi katkıda bulunulduğu hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)