TORBA KANUN ALT KOMİSYONDAN GEÇTİ

            Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 1/971 esas numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda görüşüldü. Görüşmeler sırasında iktidar ve muhalefet partileri üyeleri tarafından çok sayıda değişiklik önergesi verildi. Verilen değişiklik önergelerinin bir çoğu oy çokluğu ile reddedilirken, bazı değişikliklerin önergesi ise kabul edilerek tasarı metnine eklendi.

            Kamu çalışanları açısından pek çok önemli maddelerin bulunduğu tasarının TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu toplantılarına Türkiye Kamu-Sen heyeti ile birlikte Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da katılarak maddelerle ilgili sendikamızın görüşlerini dile getirdi.

 

            Torba Kanun’un alt komisyonda kabul edilmiş halini içerin raporun yazılmasından sonra önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi bekleniyor.