BANKA KREDİSİ KULLANAN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE

            Tüketiciler tarafından kullanılan kredilerde, toplumun fazla borçlanmasını önlemek amacıyla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) adı altında vergi kesintisi uygulanmaktadır. KKDF oranı yakın zaman öncesine kadar %10 iken, 28.10.2010 tarih ve 27743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran %15’e çıkarılmıştır. Son günlerde basında, bankalar tarafından tüketicilerin SMS yoluyla bankaya çağrılarak yeni sözleşme imzalatılmak istendiği yolunda haberler yayınlanmaktadır. Bu hususta Tüketiciler Birliği tarafından da bir açıklama yapılarak tüketicilerin yeni sözleşme imzalamak üzere bankaya gitmemeleri yönünde uyarıda bulunulmuştur.

Tüketiciyi Koruma Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, tüketicinin aleyhine olan bir değişikliğin geçmiş kredilere uygulanabilmesi mümkün değildir. Ancak bankalar tarafından, kredi sözleşmelerinde yer alan vergi ve fon kesintilerinde meydana gelecek değişikliklerin kredi kullanıcısına yansıtılacağına ilişkin ayrıntı hükümlerden yola çıkılarak, bu artışın tüketicilere yansıtılması ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir uygulama ile karşılaşılması durumunda, fazladan yapılan tahsilatın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yolu açıktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.