GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

      Bilindiği üzere, 06.05.2010 tarih ve 27573 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 26/4 maddesinde: “İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.”

      2010 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunda  “Genel Açıklamalar” Başlıklı 3.6. maddesinde “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenler ile valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen formatör öğretmenler dâhil eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar, görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları ve yer değiştirmeye ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.”

      Hükümlerine yer verilerek, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenler ile formatör öğretmenlerin yer değişikliği talebinde bulunma hakkı engellenmiştir.  

      Türk Eğitim Sen olarak Yönetmeliğin muhtelif hükümlerinin iptali istemiyle açtığımız davada, 26. maddesinin 4. fıkrasında yer alan düzenlemenin de iptalini talep etmiştik. Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz 24.05.2010 tarihli yazımızla da,  Kılavuzun 3.6. maddesinde yer alan düzenleme sebebiyle mağdur olan formatör öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep etmiştik.

      Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK’un Bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde, taleplerimiz doğrultusunda bahsi geçen Yönetmelik ve Kılavuz maddelerinin değiştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız Yapılacak değişiklikle mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini umut ediyoruz.

  

       MEB ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

 

       FORMATÖRLER CEZALANDIRILMASIN! ORMATÖRLER CEZALANDIRILMASIN!