3 YIL KONUSUNDA SON GELİŞMEYİ ARAŞTIRDIK

01 Haziran tarihinde Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih ÇEKİRGE’nin, 3 yıl şartı sebebiyle tayin isteyemeyen öğretmenlerine yönelik yazısını okuduk.Sayın Çekirge, bu öğretmenlerin tepkilerinden etkilendiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının problemi birkaç gün içerisinde çözeceğini yazısında açıklamıştı.

Türk Eğitim Sen olarak, 3 yıl probleminin büyük bir haksızlık olduğunu en başından beri söylüyoruz, yönetmelik taslağına gönderdiğimiz görüşlerimizde de bunlar ayrıntılı olarak belirtilmiş, ancak MEB bu konuyu adeta bir inat noktasına taşımış ve olayı kangrene çevirmişti.

 

Fatih ÇEKİRGE’nin söz konusu yazısı tayin isteme isteği içerisinde olan öğretmenlere bir ümit ışığı olmuştur. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak, öğretmenlerimizi umutlandıran bu yazının kaynağını araştırma gereği duyduk. Bu sebeple Genel Başkanımız İsmail KONCUK Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN’la bir telefon görüşmesi yaparak, 3 yıl konusunda bir çalışma olup olmadığını sordu, Sayın Necmettin YALÇIN 2 gündür il dışında olduğunu, daha yeni döndüğünü belirterek, böye bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade etmiş, bu konuda bir çalışma başlatmaları durumunda bunu duyuracaklarını, ancak şu anda bu doğrultuda bir çalışma yapmadıklarını, Sayın Bakan’ın da şu anda böyle bir talimatı olmadığını açıklamıştır. Sayın Necmettin YALÇIN'ın dürüst ve samimi kişiliğini yakından bildiğimiz için, söyelediklerinin aynen doğru olduğunu biliyoruz.

 

Türk Eğitim Sen, Fatih ÇEKİRGE’nin ne kadar ciddi ve güvenilir bir gazeteci olduğunu bilmektedir. Konuyu bizzat muhataplarından araştıran Türk Eğitim Sen, Sayın ÇEKİRGE’nin kaynağının bizzat sayın Nimet ÇUBUKÇU olduğu sonucuna varmıştır. Genel Başkan Fatih ÇEKİRGE ile de bir telefon görüşmesi yapmıştır.

 

Burada en büyük problem, İl içi ve iller arası isteğe bağlı tayin isteğinin 4 Haziran’da sona ereceğidir. Fatih ÇEKİRGE’nin yazısında problemin birkaç gün içinde halledileceğinin açıklanmasından hareketle; bu sözün kaynağı olan ve kendi bürokratlarına sormadan konuyu çözeceğini ifade eden Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun, yönetmeliğin söylediği doğrultuda değiştirilmesi talimatını bir an önce vermesi gerekmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı 3 yıl probleminin çözüleceğini bir an önce resmi ağızdan da açıklamalı ve ikinci bir ümit içerisine sürüklenen 3 yıl mağdurlarına ikinci bir şok yaşatmamalıdır. MEB yönetmeliğin değiştirilmesinin birkaç gün alacağını da hesap ederek, gerekli görmesi halinde, isteğe bağlı iller arası tayin döneminin uzatıldığını da açıklamalıdır.

 

Türk Eğitim Sen olarak, ciddi bir gazeteci olan Fatih ÇEKİRGE’nin bu yazısının arkasında olacağını ve konuyu takip edeceğini biliyoruz. Başta Türk Eğitim Sen olmak üzere, tüm sendikaların da müdahil olduğu ve çözülmesi için gayret gösterdikleri 3 yıl mağduriyetinin bir an önce çözülmesini istiyoruz.

 

MEB’in bu gelişmelerden sonra aksi bir tutum içerisine girmesi, söz konusu öğretmenlerimiz açısından telafisi mümkün olmayan bir motivasyon bozukluğu yaratacaktır. Bununla birlikte iller arası tayinlere açılan kontenjan miktarı da yaşanan yeni duruma uygun olarak artırılmalıdır. MEB bu atama döneminde, yönetmeliğin de yeni değiştiğini, yeni bir durum oluştuğunu hesap ederek, beklenti içerisine giren öğretmenlerimizin psikolojilerini de göz önüne alarak geçen sene yapmadığı cömertliği bu sene yapabilme basiretini gösterebilmelidir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ