MEB’DEN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ YAZIMIZA CEVAP

MEB’e yazdığımız yazıyla, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ders saatlerinin 40 dakika olarak düzenlenmesi ve ders saatleri arasında teneffüs yapılmasına yönelik değişikliklerin yapılarak, ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerle aralarındaki eşitsizliğin giderilmesini talep etmiştik. MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısıyla, ana sınıfındaki çocukların yeterli özbakım becerisine sahip olmamaları sebebiyle öğretmenleri başlarında olmadan teneffüs yapamayacakları, ancak bünyesinde bulundukları kurumların teneffüs saatleri dışında okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarla birlikte program esnekliği çerçevesinde sınıf dışı etkinliklerden yararlanmalarının mümkün olduğu şeklinde cevap verilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak okul öncesi öğretmenlerinin gerekirse teneffüslerde nöbet sistemi uygulanarak, temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağı makul sürelerde teneffüs hakkına sahip olmaları ve ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenler gibi ders saatlerinin 40 dakikaya indirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunda Bakanlık nezdindeki çalışma ve taleplerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.       

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS SAATİ SÜRESİ VE TENEFFÜS HAKKINA İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

MEB’in Cevabi Yazı İçin Tıklayınız