BİLGİ EDİNME HAKKINDA YENİ BİR KARAR
Bu anlamda kamu yönetimi toplumsal sistem içinde en güçlü bilgi tekeline sahiptir. 4982 sayılı Kanunun amacından da anlaşılacağı gibi Kanun açıklığı genel ilke olarak kabul etmiştir. Yönetimde açıklığın genel ilke olarak kabul edilmesi ise, her türlü bilgi ve belgenin isteyen herkese verilmesini kapsar.
 
Ancak Kanun hükmünde yer alan bu düzenlemeye rağmen Şubelerimiz Bilgi edinme taleplerinde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden istedikleri bilgileri alamamaktaydılar. Bunun üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 02.04.2008 tarihinde aldığı kararla bilgi edinme konusunda tüm şubelerimizi yetkilendirme kararı vermişti. Buna rağmen şubelerimize bilgi verilmediğinden dolayı konu yargıya taşınmıştır.

 Bilgi edinme konusunda tereddüte düşülmesi üzerine Osmaniye şubemizin de katkıları ile yapılan başvuruyu değerlendiren Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 14.05.2009 tarih ve 2009/519 sayılı kararıyla Genel Merkezimizin şubelere verdiği toplu bilgi edinme iznini kabul ederek, Sendika Şubelerine bilgi verilmesini kabul etmiştir.