MEB EK 2 İLE İLGİLİ YENİ GENELGE YAYINLADI
Bilindiği gibi yargı vekaleten/geçici olarak görev yapılan sürelere verilen puan değerlerinin yürütmesini durdurmuştu. Fakat, Ek 2 Formunun bu yönüyle de puan alarak atanan bir çok yönetici bulunmaktadır. Daha önceleri verilen yürütmeyi durdurma kararlarında, kararın özelliği sebebiyle, tamamını iptal ederek yargı kararını uygulamak zorunda kalan MEB, bu defa farklı bir uygulama yapma kararı aldı.

Yayınlanan 2009/36 nolu Genelgeye göre, idare vekalet veya geçici olarak görev yapılan süreleri öğretmenlikte geçmiş süreler olarak değerlendirecek ve yeni oluşan puanlara göre atamalar yapılacak. Bu değerlendirme, sadece ataması tamamlanmış olan yöneticiler bakımından yapılacak ve yürütmesi durdurulan Ek 2 formu kullanılarak yeni atamalar yapılmayacak, sınav kazananların atanması yönünden ise her hangi bir problem bulunmamaktadır. Sınav kazananların atamasına devam edilecektir.

Türk Eğitim Sen olarak, idare tarafından yapılacak bu yeni uygulamanın bazı atamaların değişmesine yol açacağını, ancak çoğunluğu bakımından bir değişiklik oluşturmayacağını, verilen yargı kararına da uygun olacağını düşünüyoruz.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ