PROMOSYON GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK
Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı genelgenin 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

“5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.”

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN
Başbakan

Eski Madde: 5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir.

Bu değişiklik sonucunda promosyonlar altı aylı periyotlarla değil, bir defa da ödenebilecektir. Bir çok ilde yaşanan karmaşa bu şekilde sona ermiştir. Bilindiği gibi promosyonları bir defada ödeyen iller olduğu gibi, altı aylık dilimler halinde ödeyen iller de bulunmaktadır. Ancak, bu değişiklik sonrasında, promosyonların eşit olarak dağıtılma mecburiyeti ortadan kalkmaktadır. Bu durumda, yetkili sendika temsilcisinin de bulunduğu komisyon promosyonların ne şekilde dağıtılacağına karar vermeye yetkilidir. Çünkü, bu konuda Genelgede bir düzenleme yapılmamıştır.