YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ'NDE SON DURUM
Devlet Personel Başkanlığı’ndan yönetmelikle ilgili görüşler geldikten ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, Başbakanlığın da onayı ile yayınlanacak. Bu sürecin ne zaman sona ereceği Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerini göndermesi ve bu doğrultuda, değişikliklerin yapılmasına bağlı olarak uzayacak veya kısalacaktır.

Kamuouyunun da yakından bildiği üzere, Yetkili Sendika olarak, Türk Eğitim Sen, yönetmeliğin bir an önce yayınlanması ve hukuka, insan haklarına uygun bir yönetmelik çıkarılması için sorumluluklarını ve uyarıcı olma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Dört defa yargıdan dönen yönetici atama yönetmeliği problemi, artık, bir ayıp olmaktan çıkarılmalı ve milli eğitimin ciddiyetiyle doğru orantılı bir yönetmelik ortaya konulmalıdır. 04/03/2006 ve 13/04/2007 tarihli yönetmelikler doğrultusunda yapılan tüm atamaların da iptal edilmesi bardağı taşıran son damla olmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyu nazarında bir darbe daha almıştır.

Bu sebeplerle, bundan sonra ortaya konulacak yönetmeliğin sendikaların talepleri ve yargı karalarına uygun olarak çıkarılma mecburiyeti vardır. Daha önce, “yönetmelik çıkarayım, yargı iptal edene kadar ben atamaları yaparım” anlayışı da, Danıştay'ın son kararlarıyla geçersiz olmuştur. Dolayısıyla, bundan sonra, yangından mal kaçırırcasına atama yapmak ve hukuku çiğneyen yönetmeliklerler ihdas etmek mümkün görünmemektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, eğitim çalışanlarının bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Bu hassasiyetler ışığında, çalışmalarımız devam etmektedir.