4B ve 4C Lİ SÖZLEŞMELİLERİN SENDİKALI OLMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığının 04.07.2006 tarih ve 2006/58 sayılı genelgesi ile hizmet sözleşmesinin feshi hallerini düzenlemişti. Bu genelgenin Ek-1’inde bulunan 13. madde “taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman fesh edebilir” şeklindeydi. Bu madde Bakanlığa istediği sözleşmeli öğretmeni, istediği zaman, sorgusuz-sualsiz kapı önüne koyma hakkı vermekteydi. Sendikamız bu maddeye karşı Danıştay’a dava açtı ve çıkarttığı kararla bu maddenin yürütmesinin durdurulmasını sağladı. Hukuk mücadelemiz sonucunda kazanılan bu hak sözleşmeli öğretmenlerimizin iş güvencelerinin sağlanması noktasında kazanılmış ciddi bir haktır. Bu hak sadece ve sadece Türk Eğitim-Sen’in mücadelesiyle kazanılmıştır. Bu arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi için açtığımız davalar devam etmekte, mücadelemiz sürmektedir.

İlgili haber için;
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=438

Bu arkadaşlarımızın sendika üyesi olabilmesi İLO sözleşmelerine ve yargı kararlarına göre  mümkündü, fakat 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Yasasında düzenleme yapılması gerekiyordu. TBMM de kabul edilen kanun tasarısıyla bu düzenleme yapılmıştır. TBMM de kabul edilen kanun tasarısında ilgili madde şu şekildedir;

“(2) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "pozisyonunda daimi suretle" ibaresi "sözleşmeli personel pozisyonunda" şeklinde değiştirilmiştir. “

Bu düzenlemeye göre sözleşmeli olarak çalışan bütün eğitim çalışanları sendikamıza üye olabileceklerdir. Sözleşmeli çalışanlar için mücadele eden, kazanımlar elde eden tek sendika olan Türk Eğitim-Sen çatısı altına bütün sözleşmeli çalışanları bekliyoruz.

Aksi halde görev yerlerinizin değiştirilmesinden tutun da, sözleşmenizin yenilenip yenilenmemesine kadar birileri sizin kaderinizi belirler ve müdahale etmeniz bile mümkün olmaz. Ayrıca kadroya geçmeniz için mücadele eden bizlere destek olmak, bütün sözleşmeli çalışanların geleceğini ilgilendirmektedir.
Türk Eğitim-Sen’li olmak çok ciddi bir güvencedir.