ÖĞRETMENLER AĞUSTOS AYINDA ASKERE ALINACAK.
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.05.07.43/59187 28 Eylül 2005
Konu: Asker Öğretmenler.

....................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 1076 Sayılı Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu İle 1111 Sayılı Askerlik Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanunlara Ek Ve Geçici Maddelerin Eklenmesi Hakkında 3358 Sayılı Kanun.
b) Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkındaki Yönetmelik.
c) Milli Savunma Bakanlığının 19.09.2005 gün ve MİY:4653-278-05/ASAL.D.Yd.Sb.Ş.CST. Ks. (1093) sayılı yazısı.

1998 yılında zorunlu ilköğretimin kesintisiz sekiz (8) yıla çıkartılması nedeniyle, eğitim-öğretimde meydana gelen öğretmen açığının giderilmesi için, Aralık celbinde sevke tabi yedek subay öğretmenlerin sevkleri, Milli Savunma Bakanlığınca Nisan celp dönemine ertelenmekte, Nisan ve Ağustos celp dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı fazlası öğretmen yükümlüler, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik gereğince, geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere Bakanlığımız emrine asker öğretmen olarak verilmekte ve Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan İl'ler ile Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas ve Yozgat İl'lerinde askerlikleri süresince öğretmen olarak görevlendirilmektedirler.

Öğretmenlerimizin Nisan celp döneminde silah altına alınması nedeniyle, okullarımızın öğretmensiz kalmasına, bu durumda eğitim ve öğretimin aksamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde; askerlik yükümlülüğü bulunan öğretmenler ekte gönderilen ilgi (c) yazıda belirtildiği gibi Ağustos celbinde silah altına alınması kararlaştırılmıştır.

Bakanlığımız kadrolarında görevli ve askerlik yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin (kısmî zamanlı geçici öğreticilikte görevlendirilenler hariç [memurlar.net'in notu: Kast edilenler szleşmeli öğretmenlerdir]) asker öğretmen olarak seçilebilmeleri için, ilinize her yıl ilk, açıktan ve naklen öğretmen olarak atanıp göreve başlayan yükümlülere ilgi (c) yazı gereğince, ilgi (b) Yönetmelik eki "öğretmen Bildirim Çizelgesi EK-A" İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince eksiksiz düzenlenerek, nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilmesi ve bunlardan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeden branşı değiştirilen, başka bir kuruma geçen veya öğretmenlikten istifa edenlerin yine en kısa sürede nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine bildirilmesi gerekmektedir.

Okullarımızın öğretmen ihtiyacının asgariye indirmek ve öğretmenlerimizin mağdur olmamaları için il-ilçe ve okul müdürlüklerince konunun üzerinde hassasiyetle durulmasını rica ederim.

Remzi KAYA
Bakana. Genel Müdür

Ek:1- M.S.B. ilgi yazı ve ekleri (3 sayfa)
DAĞITIM : B Planı