MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

 

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, üyelerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusunda, bahsi geçen Yönetmeliğin 45. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde “aynı okul türünde..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, 88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinde “..iki katını..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “..15 öğrenciye kadar..” ibaresinin ve “ Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.” ibaresinin, 92. Maddesinin 2. Fıkrasının ilk cümlesinde “istekli öğretmenler arasından..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,  127. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “15 öğrenci için..” ibaresinin öncelikle iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık.

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız