İL İÇİ EŞ DURUMUNDA KIRIKKALE BÖLGE İDARE’DEN ÖNEMLİ KARAR


Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi, Türk Eğitim-Sen üyesi Aslı SALBAŞ’ın eş durumu nedeniyle Şubat 2013 mazeret tayini döneminde eşinin bulunduğu ilçe merkezine atanma talebinin, boş kontenjan bulunmaması gerekçe gösterilerek reddi işlemini iptal ederek, Kırıkkale İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozmuştur.

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi verdiği kararda; üyemizin mağduriyetine neden olan idari işlemin davalı idarece hizmet gerekleri ve özür durumunun birlikte karşılanması temelinde bir değerlendirme yapılmayarak Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğünün bozulmasına yer açacak idari işlemin iptalini hükme bağlamıştır.

Mahkeme kararı için tıklayınız.