EK-1 İSTEYEN İLLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ.


 

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlıkça bir atama takvimi hazırlanmış ve ilk önce sınava dayalı atamaların yapılması talimatıyla illere gönderilmiştir. Bu takvim doğrultusunda sınava dayalı yönetici atama duyurularını yayınlayarak süreç başlatılmıştır.

      Bazı illerde, yazılı sınav puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacak adaylardan yönetmelikte olmamasına rağmen Ek-1 Değerlendirme formu ve bu forma ilişkin belge istemektedirler.       

Bu durum açıkça yönetici olarak atanabilmek için sözlü sınavı,  atamada tek ölçüt haline getirmekte ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları bilinen bir sözlü sınavda adrese teslim atamalar yapılacağını göstermektedir.

Yönetmelik hükmünde olmamasına rağmen sözlü sınavlarda Ek-1 Değerlendirme formunun istenilmesi sınava girecek adaylar arasında eşitliği ve komisyonun kişilere vereceği puanların objektifliğini zedeleyecektir. Komisyon tarafından kişiye özel uygulamalar olacak ve kişilerin adrese teslim kadrolara atanabilmesi için gereken sözlü sınav puanlarının verilerek hakkaniyetin bozulmasına yol açacaktır. Adaleti mülkün temeli kabul eden bir devletin, yurttaşları arasında adil olması ve hukuksuz uygulamalarla insanlar arasında ayrımcılık yapılmasına zemin hazırlamaması gerekir. Bu nedenle Türk Eğitim –Sen olarak ayrımcılığa ve adam kayırmaya zemin oluşturmak maksadıyla istendiğini düşündüğümüz için, sözlü sınava çağrıda Ek-1 Değerlendirme formunu ve bu forma ilişkin belgeleri isteyen valilikler hakkında suç duyurusunda bulunmaya başlanmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak tamamen bir sendikanın üyelerine yarar sağlamak amacı ile yapılan bu hukuka aykırı uygulamanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Örnek: Suç duyurusu dilekçesi için tıklayınız.