YARGI “MÜHENDİSLİKTE ANAYASAYA AYKIRI KOŞUL GETİREMEZSİNİZ” DEDİ

 

        Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 10.03.2010 tarihinde Doçentlik Başvuruları için geçerli olacak Asgari Ölçütler belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanmış,  2010 döneminden itibaren geçerli olacak Asgari Ölçütler adı altında Doçentlik Başvurusu için 12 Temel Alan belirlenmiştir. Bu temel alanlardan sadece Mühendislik Temel Alanı içerisindeki 23 Adet Mühendislik Bilim Alanından yalnızca 6 Bölüm için en az 6 ay olmak koşuluyla yurtdışında kendi alanı ile ilgili araştırma yapmış olmak koşulunu getirmiştir. Bu bölümler; Gemi Mühendisliği, înşaat Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleridir. Geriye kalan bunun dışındaki 17 adet Mühendislik Bilim Alanı içinse yurtdışında araştırma yapmış olmak koşulu getirilmemiştir.

        Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan ve Ekim 2010 döneminden itibaren geçerli olacak Asgari Ölçütlerden Mühendislik Temel Alanındaki Koşul No 93’ün öncelikle Anayasada yer alan Eşitlik İlkesine aykırı olarak düzenlendiği gerekçesi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Açılan dava da yapılan bu uygulamanın fırsat eşitliğini zedelediği ve atama yapılırken idarelerin tercih nedeni olabilecek koşullarının doçentlik sınav başvurusu için asgari ölçüt olarak öngörülmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile Danıştay 8. Dairesi tarafından 2010/3048E, 2013/3689K sayılı dosya ile iptaline karar verilmiştir.  

 

İlgili karar için tıklayınız